O firmie

Firma działa od początku 2015 r. w Warszawie.

Jej założycielem i właścicielem jest Dr Marek Szczepański.

Dr Szczepański jest doświadczonym ekspertem i menedżerem. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu polityk w obszarach rozwoju regionalnego, wsparcia małych i średnich firm, rynku pracy oraz rewitalizacji miast. Jest uznanym ekspertem w obszarze funduszy unijnych, w tym planowaniu i wdrażaniu tzw. instrumentów finansowych (pożyczek, poręczeń itp.).

Z sukcesem planuje i realizuje skomplikowane projekty doradcze i szkoleniowe.

Marek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił w 2012 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał także tytuł MBA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. gdzie odpowiadał za finansowanie projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych dużych przedsiębiorstw.

W latach 2009-2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, najpierw jako dyrektor departamentu, a od grudnia 2011 r. jako dyrektor zarządzający nadzorujący pion funduszy unijnych. Nadzorował m.in. wdrażanie Kredytu technologicznego; instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (inicjatywa JEREMIE), rewitalizacji miast (inicjatywa JESSICA) oraz w obszarze rynku pracy („Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie”) i ekonomii społecznej.

Wcześniej jako dyrektor departamentu nadzorował wdrażanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz prefinansowanie projektów unijnych.

Od 2007 do 2009 roku pracował w sektorze prywatnym, m. in. jako prezes zarządu firmy konsultingowej specjalizującej się w szkoleniach, ewaluacjach i doradztwie w obszarze funduszy UE.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, odpowiadając m.in. za wdrażanie funduszy UE i politykę rynku pracy.

Wcześniej był dyrektorem departamentów zarządzających funduszami unijnymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kierował projektami szkoleniowymi i doradczymi finansowanymi ze środków krajowych, funduszy UE (Phare i fundusze strukturalne) i Banku Światowego.

Przewodniczący rad nadzorczych spółek Poczta Polska S.A. (2012 - 2015) i Polimex-Mostostal S.A. (2015 - 2016). Członek, a następnie Przewodniczący Rady Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2002 – 2005).

Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz z zakresu funduszy UE i zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestniczył w wielu konferencjach w kraju i zagranicą jako prelegent, moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych.

Oferta

Oferta firmy MWS Consulting obejmuje:

Szczególny nacisk kładę na oczekiwania Klienta i praktyczny efekt mojej pracy – moją specjalnością są trudne, nietypowe projekty.

Klienci

Wśród odbiorców świadczonych przeze mnie w kraju i za granicą usług doradczych i szkoleniowych były między innymi:

Zrealizowane projekty

W ostatnich latach wykonałem szereg usług doradczych i szkoleniowych oraz uczestniczyłem jako ekspert w różnorodnych projektach. Między innymi:

Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów w Aktualności.

Aktualności

Rok 2024

Czerwiec 2024

Warszawa: Marek Szczepański uczestniczył w panelu „Sustainable development – how can the digital and green transition be combined”, w ramach AECM Annual Event https://aecm.eu/events/aecm-annual-event-warsaw-2024/
Gospodarzami tegorocznej konferencji były European Association of Guarantee Institution (AECM) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca ponad 40 instytucji gwarancyjnych i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
W panelu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG COMP), Europejskiego Banku Inwestycyjnego i BGK.

Bruksela: Marek Szczepański uczestniczył w FI Campus, corocznej konferencji organizowanej przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W bieżącym roku wydarzenie odbywało się pod hasłem ‘Carrying the torch for financial instruments’ https://events.fi-compass.eu/event/4c9f4052-de55-4e3d-8650-7a951538ec66/websitePage:2a14f17c-b1ab-49ac-9576-1546d58cf978?RefId=Programme
Marek uczestniczył w panelu „Green Investments - EU Taxonomy and ERDF financial instruments”, razem z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG COMP, DG FISMA i SG RECOVER), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Rabobank (Holandia) i ALTUM (Łotwa).

Marzec 2024

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) szkolenia „Wynagradzanie podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym: zasady dla funduszy europejskich 2021-2027 i re-użycia”, zorganizowanego przez J.W.Consulting.

Rok 2023

Listopad 2023

Wilno: Marek moderował dwudniowe warsztaty tematyczne „Financing RePowerEU - Shared management financial instruments combined with grants” zorganizowane przez Komisję Europejską (DG REGIO) i Europejski Bank Inwestycyjny. Tematem warsztatów było finansowanie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną (z wykorzystaniem OZE) wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków publicznych, w formie instrumentów mieszanych (tj. łączących instrumenty finansowe i dotacje). https://events.fi-compass.eu/event/afd4e2b1-ddca-41a2-8b73-29657f5606de/summary

Poznań/Warszawa: na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Departament Rozwoju Regionalnego) MWS Consulting przygotował opinię ekspercką dotyczącą aktualności przyjętych rozwiązań w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem analizy była m.in. aktualizacja przygotowanej w 2021 r. oceny ex-ante, w zakresie określonym w Art. 58.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 2021/1060.

Październik 2023

Bolonia: prowadzenie pierwszego dnia szkolenia “European Financial Instruments for Digitalisation and Sustainability” zorganizowanego przez Lexxion. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów z Bułgarii oraz Ministerstwa Gospodarki i Innowacji z Litwy.

Nekla (Wielkopolska): współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) szkolenia „Programowanie, wdrażanie, kontrola i rozliczanie unijnych instrumentów finansowych” dla kadry Instytucji Zarządzającej programem FEW 2021-2027 i Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Szkolenie zorganizowała firma J.W.Consulting.

Wrzesień 2023

Katowice: na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Marek Szczepański moderował dwudniowe warsztaty „Wdrażanie instrumentów finansowych w perspektywie 2021-2027 – wyzwania”. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich regionalnych Instytucji Zarządzających.

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) drugiej edycji szkolenia „Instrumenty mieszane w programach 2021-2027: programowanie, wdrażanie, audyt”, zorganizowanego przez J.W.Consulting.

Kwiecień 2023

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) pierwszej edycji szkolenia „Instrumenty mieszane w programach 2021-2027: programowanie, wdrażanie, audyt”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. W szkoleniu wzięli udział pracownicy urzędów marszałkowskich z 7 województw.

Poznań: w trakcie konferencji „Znaczenie i potencjał wsparcia zwrotnego w (zrównoważonym) rozwoju regionów” (zorganizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.) Marek moderował warsztat „Instrumenty finansowe w okresie 2021+” (uczestniczyli w nim przedstawiciele urzędów marszałkowskich) oraz panel dyskusyjny „Instrumenty finansowe 3.0 w rozwoju regionów” https://www.youtube.com/watch?v=H9OpRz8O6DE"

Marzec 2023

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) czwartej edycji szkolenia „Dotacje warunkowe i instrumenty mieszane w programach edycji 2021-2027”, zorganizowanego przez J.W.Consulting.

Bruksela: Moderowanie sesji „Financial instruments 2021-2027 – Financing the green transition” w trakcie czwartej edycji FI CAMPUS – wydarzenia organizowanego przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W panelu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG REGIO), EBI, Banku Światowego i NRB (czeski bank rozwoju). W trakcie panelu Marek przedstawił planowane wykorzystanie instrumentów finansowych i mieszanych w krajowych i regionalnych programach edycji 2021-2027 oraz rolę banków w obsłudze tych instrumentów. https://events.fi-compass.eu/event/6c54c9a3-6d52-47a6-a6fb-ca177bbb6792/summary

Styczeń 2023

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – nabór wniosków trwał zaledwie 2 minuty. W tym czasie zostały złożone wnioski o pożyczki o wartości 3 mln zł, tj. całej kwoty przeznaczonej na nabór.

Opole: udział w debacie eksperckiej w trakcie konferencji otwierającej program „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”. W debacie, moderowanej przez dr. inż. Kamilę Bedrunkę, Dyrektorkę Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, uczestniczyli: Elżbieta Bieńkowska, była Komisarz w Komisji Europejskiej i Minister Rozwoju Regionalnego; prof. Jacek Szlachta z SGH oraz dr Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rok 2022

Grudzień 2022

Toruń: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) szkolenia dla kadry Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. „Instrumenty finansowe w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – formalne i praktyczne aspekty programowania i wdrażania”. Szkolenie zorganizowała firma J.W.Consulting.

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) trzeciej edycji szkolenia „Dotacje warunkowe i instrumenty mieszane w programach edycji 2021-2027”, zorganizowanego przez J.W.Consulting.

Październik 2022

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) drugiej edycji szkolenia „Dotacje warunkowe i instrumenty mieszane w programach edycji 2021-2027”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy urzędów marszałkowskich województw: podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wrzesień 2022

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) pierwszej edycji szkolenia „Dotacje warunkowe i instrumenty mieszane w programach edycji 2021-2027”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. W szkoleniu wzięli udział m.in. pracownicy urzędów marszałkowskich województw: małopolskiego, opolskiego, lubelskiego, lubuskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

Kwiecień 2022

Warszawa: moderowanie czwartej edycji szkolenia „Instrumenty finansowe w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – ramy formalne i praktyczne rekomendacje”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. Szkolenie przeprowadził Łukasz Walczyna.

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) drugiej edycji szkolenia „Strategie inwestycyjne dla instrumentów finansowych”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. W szkoleniu wzięli udział pracownicy urzędów marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego

Marzec 2022

Warszawa: moderowanie trzeciej edycji szkolenia „Instrumenty finansowe w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – ramy formalne i praktyczne rekomendacje”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. Szkolenie przeprowadził Łukasz Walczyna.

Warszawa: współprowadzenie (razem z Łukaszem Walczyną) pierwszej edycji szkolenia „Strategie inwestycyjne dla instrumentów finansowych”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. W szkoleniu wzięli udział pracownicy m.in. urzędów marszałkowskich (mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego), Opolskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Luty 2022

Warszawa: Marek Szczepański został powołany do zespołów doradców Prezesa ogólnopolskiej organizacji pracodawców Pracodawcy RP https://pracodawcyrp.pl/doradcy

Rok 2021

Grudzień 2021

Warszawa: moderowanie dwóch edycji szkolenia „Instrumenty finansowe w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 – ramy formalne i praktyczne rekomendacje”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. Szkolenia przeprowadził Łukasz Walczyna. W szkoleniach wzięli udział pracownicy m.in. urzędów marszałkowskich (mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, kujawsko- pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), Podlaskiego Funduszu Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podgorica/Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Czarnogóry zaakceptowało projekt strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych wspierających czarnogórskie MŚP, opracowany w ramach projektu ‘Improving access to finance of private sector for competitiveness and innovation’. Marek Szczepański koordynował opracowanie strategii i był jej współautorem (razem z ekspertami z Serbii i Czarnogóry).

Październik 2021

Podgorica/Warszawa: Zakończył się kolejny etap projektu ‘Improving access to finance of private sector for competitiveness and innovation’. Został opracowany projekt strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych wspierających czarnogórskie MŚP.

Wrzesień 2021

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – w kolejnym naborze 3 mln zł zostało rozdyponowanych na pożyczki.

Lipiec 2021

Podgorica: Marek Szczepański przygotował i poprowadził dwa warsztaty w ramach projektu ‘Improving access to finance of private sector for competitiveness and innovation’, dotyczące strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych oraz gwarancji portfelowych.

Czerwiec 2021

Podgorica/Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Czarnogóry zaakceptowało raport „Report on market failures and investment gaps”, którego przygotowanie koordynował Marek Szczepański. Jest to kolejny raport opracowany w ramach projektu ‘Improving access to finance of private sector for competitiveness and innovation’. Raport stanowi element oceny ex-ante niezbędnej dla uruchomienia instrumentów finansowych dla czarnogórskich MŚP.

Maj 2021

W ramach szkolenia on-line „Implementation and Control of Financial Instruments for ESI Funds and Migration & Security Funds” zorganizowanego przez przez Lexxion, Marek poprowadził sesje dotyczace praktycznych zasad tworzenia instrumentów finansowych, oraz projektowania i wdrażania instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych.

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – w kolejnym naborze 4 mln zł zostało rozdyponowanych na pożyczki.

Luty 2021

Warszawa: w trakcie seminarium zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych Marek przedstawił prezentację „Instrumenty finansowe w Polsce – szanse i wyzwania”.

Projekt „Pożyczki na kształcenie” : lutowy nabór został zamknięty już po 45 minutach – w tym czasie zostały złożone wnioski o wartości przekraczającej 4 mln zł.

Styczeń 2021

Warszawa: w ramach prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową podyplomowych studiów compliance, Marek Szczepański poprowadził wykład „Pomoc publiczna dla firmy - korzyści, obowiązki, ryzyka, rola compliance”.

Podgorica/Belgrad/Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Czarnogóry zaakceptowało raport “Financing of Montenegrin MSMEs - Desk Research Report on Supply and Demand” – drugi raport opracowany w ramach projektu ‘Improving access to finance of private sector for competitiveness and innovation’ (projekt, finansowany ze środków EU, jest realizowany przez PwC Serbia). W ramach projektu Marek jest odpowiedzialny m.in. za koordynację opracowania oceny ex-ante i strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych.

Warszawa: moderowanie i udział w charakterze trenera w seminarium „Instrumenty finansowe w obecnym i przyszłym okresie programowania – szanse i wyzwania dla pośredników finansowych”, zorganizowanym przez J.W.Consulting.

Rok 2020

Grudzień 2020

Szczecin/Warszawa: Marek Szczepański uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej - organu doradczego we wdrażaniu i koordynacji instrumentów zwrotnych zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Warszawa: MWS Consulting przygotował na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ekspertyzę dotyczącą zasadność wykorzystania instrumentów zwrotnych w obszarze kształcenia ustawicznego. Ekspertyzę wykonali Marek Szczepański i Grzegorz Wiaderek.

Opole/Warszawa: eksperci MWS Consulting (Marek Szczepański i Łukasz Walczyna) przygotowali na zlecenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki opracowanie „Kierunki wykorzystania instrumentów zwrotnych w województwie opolskim w latach 2021-2027”. Celem opracowania było przedstawienie propozycji obszarów i zasad wykorzystania w województwie opolskim instrumentów zwrotnych.

Warszawa: moderowanie kolejnej edycji szkolenia „Kontrola w instrumentach finansowych”, zorganizowanego przez J.W.Consulting; szkolenie przeprowadził Łukasz Walczyna.

Zielona Góra/Warszawa: Marek Szczepański uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim.

Listopad 2020

Warszawa: Marek Szczepański uczestniczył w panelu eksperckim zorganizowanym przez firmę Bluehill w ramach badania ewaluacyjnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Tematem panelu były m.in. ocena systemu przyjmowania i oceny wniosków o dotację oraz możliwość wykorzystania w kolejnym programie operacyjnym instrumentów finansowych.

Warszawa: moderowanie pierwszej edycji dwudniowego szkolenia „Instrumenty kapitałowe współfinansowane ze środków publicznych”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy m.in. urzędów marszałkowskich województw opolskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz regionalnych funduszy rozwoju z kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.

Październik 2020

Berlin/Warszawa: w trakcie szkolenia online „Successful Implementation and Modification of Financial Instruments” zorganizowanego przez Lexxion, Marek Szczepański poprowadził sesje dotyczycące m.in.: praktycznych aspektów uruchamiania instrumentów finansowych; zasad przygotowywania i aktualizacji ocen ex-ante i strategii inwestycyjnych; oraz projektowania i wdrażania pożyczek i instrumentów gwarancyjnych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych z Bułgarii, Malty, Słowenii i Polski.

Warszawa: moderowanie pierwszej edycji szkolenia „Pomoc publiczna w instrumentach finansowych”, zorganizowanego przez J.W.Consulting. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy m.in. urzędów marszałkowskich województw opolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Podgorica/Belgrad/Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Czarnogóry zaakceptowało „Report on Market environment of Montenegrin Micro, Small and Medium Enterprises” - pierwszy raport opracowany w ramach projektu ‘Improving access to finance of private sector for competitiveness and innovation’ (projekt, finansowany ze środków EU, jest realizowany przez PwC Serbia). W ramach projektu Marek Szczepański, jako Key Expert, jest odpowiedzialny m.in. za opracowanie oceny ex-ante i strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych wspierających czarnogórskie małe i średnie firmy.

Wrzesień 2020

Projekt „Pożyczki na kształcenie”: wrześniowy nabór został zamknięty już po 3,5 minutach – w tym czasie zostały złożone wnioski o wartości przekraczającej 3,5 mln zł (wnioski są składane przez portal internetowy).

Szczecin/Warszawa: IV posiedzenie Rady Inwestycyjnej - organu doradczego we wdrażaniu i koordynacji instrumentów zwrotnych zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

sierpień 2020

Opole/Warszawa: MWS Consulting rozpoczął współpracę doradczo-szkoleniową z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Pierwszym etapem współpracy była prezentacja Marka Szczepańskiego nt doświadczeń w zakresie programowania i wdrażania instrumentów finansowych oraz planowanych zmian w okresie programowania 2021-2027, przeprowadzona w trakcie spotkania w Opolu z udziałem m.in. Członków Zarządu Województwa Opolskiego; oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Opolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. i OCRG.

Czerwiec 2020

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – utrzymuje się ogromne zainteresowanie pożyczkami: czerwcowy nabór został zamknięty już po 85 sekundach – w tym czasie zostały złożone wnioski o wartości przekraczającej 3 mln zł (wnioski są składane przez portal internetowy).

Alior Bank uruchomił preferencyjne finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego – Pożyczkę Termomodernizacyjną. Więcej informacji https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/oferta-unijna-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-termomodernizacyjna.html

Berlin/Warszawa: moderowanie dwudniowego szkolenia online „Interactive Online Course on Management and Control of ESI Funds During and Post COVID-19 Crisis” zorganizowanego przez Lexxion. W trakcie szkolenia Marek poprowadził sesję „Programming and Implementation of Financial Instruments during the Coronavirus Crisis”.

Maj 2020

Projekt „Pożyczki na kształcenie”: w Regulaminie pożyczek zostały wprowadzone zmiany w związku z COVID-19. Więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Kwiecień 2020

Szczecin/Warszawa: Pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej - organu doradczego we wdrażaniu i koordynacji instrumentów zwrotnych zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Warszawa/Kraków: MWS Consulting rozpoczął współpracę doradczo-szkoleniową z Małopolskim Funduszem Rozwoju sp. o.o.

Marzec 2020

Poznań: moderowanie i współprowadzenie dwudniowego szkolenia dla kadry Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: „Programowanie i wdrażanie instrumentów finansowych w obecnym i przyszłym okresie programowania”. W szkoleniu wzięli także udział pracownicy regionalnych funduszy rozwoju z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i pomorskiego. Szkolenie zostało zorganizowane przez J.W.Consulting.

Luty 2020

Szczecin: Marek Szczepański został powołany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do Rady Inwestycyjnej - organu doradczego we wdrażaniu i koordynacji instrumentów zwrotnych zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Styczeń 2020

Warszawa: moderowanie dwudniowego szkolenia „Regionalny Fundusz Rozwoju – utworzenie, strategia inwestycyjna, efektywne działanie”, zorganizowanego przez J.W.Consulting.

Warszawa: przeprowadzenie trzeciej edycji szkolenia „Programowanie i wdrażanie instrumentów finansowych (ABC instrumentów finansowych)” – w szkoleniu (zorganizowanym przez J.W.Consulting) wzięli udział m.in. pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz urzędów marszałkowskich województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Rok 2019

Grudzień 2019

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – ogromne zainteresowanie pożyczkami: grudniowy nabór został zamknięty już po 2 minutach i 18 sekundach – w tym czasie zostało złożonych 116 wniosków o wartości 2,2 mln zł (wnioski są składane przez portal internetowy). Więcej informacji o projekcie http://inwestujwrozwoj.pl/

Praga: udział w charakterze trenera w warsztatach zorganizowanych przez Lexxion: “Fundamentals of Financial Instruments”.

Listopad 2019

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – ruszył czwarty nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Mediolan: udział w charakterze trenera w warsztatach zorganizowanych przez Lexxion: “EU Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity, Loans and Guarantees”.

Październik 2019

Warszawa: przygotowanie i przeprowadzenie pierwszej edycji szkolenia „Programowanie i wdrażanie instrumentów finansowych”. Szkolenie zostało zorganizowane przez J.W.Consulting dla kadry Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Warszawa: moderowanie czwartej edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych” (zorganizowanego przez J.W.Consulting).

Warszawa: przeprowadzenie drugiej edycji szkolenia „Programowanie i wdrażanie instrumentów finansowych” – w szkoleniu (zorganizowanym przez J.W.Consulting) wzięli udział m.in. pracownicy resortów Inwestycji i Rozwoju oraz Cyfryzacji; urzędów marszałkowskich województw mazowieckiego i małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wrzesień 2019

Lwów: Marek uczestniczył w panelu dyskusyjnym w trakcie forum „Investment Attractiveness of SMEs” zorganizowanym przez PPV Knowledge Networks w ramach projektu EU4Business.

Warszawa: seminarium „Efektywne wykorzystanie instrumentów zwrotnych po 2020 roku” zorganizowane przez J.W.Consulting. W seminarium wzięli udział przedstawiciele m.in. instytucji zarządzających i pośredniczących z 11 regionów, Związku Banków Polskich i Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych oraz pośredników finansowych. Marek przedstawił prezentację „Instrumenty zwrotne w Polsce: stan obecny i główne wyzwania” i moderował dyskusję w trakcie seminarium.

Rzym: udział w charakterze trenera w warsztatach zorganizowanych przez Lexxion: “Masterclass on Financial Instruments”.

Czerwiec 2019

Como (Włochy): udział w charakterze trenera w warsztatach zorganizowanych przez Lexxion: “Advanced Summer Course: How to Use Financial Instruments Effectively”.

Starachowice: 13 czerwca Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała II Forum Gospodarcze. W Forum wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych. Tematyka Forum obejmowała dwa tematy: „Finansowanie dla firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą” oraz „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”. Marek Szczepański merytorycznie przygotował Forum i poprowadził obrady.

Maj 2019

Lizbona: udział w charakterze trenera w warsztatach zorganizowanych przez ESI Funds Academy: "Financial Instruments in ESI Funds Spring Academy”.

Warszawa: MWS Consulting zakończył realizację projektu dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polegającego na przygotowaniu projektów: fiszki projektowej, budżetu i założeń konkursu dla projektu „Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej" (projekt finansowany w ramach PO WER 2014-2020). Projekty dokumentów opracowali Marek Szczepański i Grzegorz Wiaderek.

Warszawa: zakończenie badania ewaluacyjnego systemu grantów wewnętrznych funkcjonującego na Uniwersytecie Warszawskim.

Kwiecień 2019

Warszawa: czwarta edycja szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych” (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting).

Marzec 2019

Warszawa: przygotowanie i przeprowadzenie dla Varian Medical Systems Poland warsztatów „EU funds under cohesion policy today and after 2020. Beneficiary perspective”

Alior Bank uruchomił preferencyjne finansowanie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województw dolnośląskiego i podlaskiego – Pożyczkę Termomodernizacyjną, więcej informacji www.aliorbank.pl/termomodernizacja

Warszawa: moderowanie i współprowadzenie (głównym trenerem był p. Łukasz Walczyna) pierwszej edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty działań naprawczych w instrumentach finansowych” (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting). W szkoleniu wzięli udział pracownicy urzędów marszałkowskich województw mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Agencji Rozwoju Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – ruszył trzeci nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Nicea: udział w charakterze trenera w warsztatach zorganizowanych przez Lexxion: „How to Implement Compliant Financial Instruments in 2014-2020 and Beyond”

Styczeń 2019

Warszawa: moderowanie trzeciej edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych” (zorganizowanego przez J.W.Consulting). W szkoleniu wzięli udział pracownicy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, urzędów marszałkowskich województw podkarpackiego i śląskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rok 2018

Grudzień 2018

Londyn: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Essentials of Financial Instruments”

Zielona Góra: Pierwsze posiedzenie Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim. Zadaniem Rady jest wsparcie opiniodawcze i doradcze Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020. Marek Szczepański wchodzi w skład Rady jako ekspert zewnętrzny.

Listopad 2018

Warszawa: moderowanie dwóch edycji specjalistycznego szkolenia „Formalne i praktyczne aspekty kontroli wdrażania instrumentów finansowych” (szkolenia zorganizowane w październiku i listopadzie przez J.W.Consulting). W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele m.in. urzędów marszałkowskich województw kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, wojewódzkich urzędów pracy w Kielcach i Szczecinie; resortów inwestycji i rozwoju oraz pracy, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Barcelona: udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity, Loans and Guarantees”

Październik 2018

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – zakończył się drugi nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Bukareszt / Warszawa: zakończyła się realizacja pierwszego etapu projektu dotyczącego stworzenia w Rumunii banku rozwoju (national development bank – NDB), realizowanego przez firmę PricewaterhouseCoopers (PwC) w ramach European Commission Structural Reform Support Service. Marek Szczepański koordynował merytorycznie przegotowanie pierwszego raportu („Ex-ante assessment report on market failures in Romania”) oraz uczestniczył jako ekspert w drugim etapie projektu („Pre-feasibility study of two scenarios on the legal and operational structure of NDB”).

Wrzesień 2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło raport dotyczący analizy zasadności uruchomienia instrumentów finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 („Feasibility study in support of the implementation of Financial Instruments combining EAFRD and EFSI within the framework of the Rural Development Programme of Poland for the 2014-2020 programming period”) opracowany przez firmę PwC – Marek Szczepański był koordynatorem merytorycznym badania.

Gliwice: 26 września w ramach I Visegrad Clusters Congress (kongres zorganizowany przez Związek Pracodawców Klastry Polskie) Marek Szczepański przygotował i moderował panel 'Financing and development of new enterprises'. Więcej informacji: https://klastrypolskie.pl/news/za-nami-1st-visegrad-clusters-congress-,262.htm

Starachowice: 20 września Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała I Forum Gospodarcze w Starachowicach. W Forum wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych. Tematyka Forum obejmowała: wprowadzone i planowane zmiany w otoczeniu regulacyjnym małych i średnich firm, instrumenty finansowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich efektywności energetycznej. Marek Szczepański merytorycznie przygotował Forum i prowadził obrady i debatę ekspercką. Opis wydarzenia oraz prezentacje prelegentów są dostępne pod adresem http://farr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=15

Lwów (Lviv)/ Czerniowce (Chernivtsi) / Chmielnicki (Khmenlnytskyy): zakończył się cykl warsztatów dla ukraińskich przedsiębiorców nt oferty unijnej dla MŚP działających w Polsce; MWS Consulting przygotowała i przeprowadziła warsztaty na zlecenie PPV Knowledge Networks Limited (warsztaty były zrealizowane w ramach seminariów “Finance for Business” organizowanych w ramach projektu EU4Business)

Czerwiec 2018

Alior Bank uruchomił nowy instrument preferencyjnego finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego – Pożyczkę Termomodernizacyjną, więcej informacji https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-termomodernizacyjna.html

Zielona Góra / Warszawa: uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Marek Szczepański został powołany w skład Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie lubuskim (Rada składa się z 7 członków, w tym 4 ekspertów spoza Urzędu Marszałkowskiego)

Rzym: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Advanced Summer Course: How to Use Financial Instruments Effectively – Key Features and Practical Advice”

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia „Praktyczne aspekty wdrażania instrumentów finansowych” (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Ciechocinek: przygotowanie przeprowadzenie szkolenia „Instrumenty finansowe w perspektywie 2014-2020: uwarunkowania formalne i programowe oraz praktyka wdrażania w Województwie Kujawsko-Pomorskim” (szkolenie dla Członków Komitetu Monitorującego RPO na lata 2014-2020 zorganizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Maj 2018

Alior Bank uruchomił nową ofertę dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych o statusie MŚP - Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową (stanowiącą formę finansowania inwestycyjno-obrotowego), więcej informacji https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa-plynnosciowa.html

Kwiecień 2018

Warszawa: udział w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji nt. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską Horyzont 2020 oraz COSME (konferencja zorganizowana przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)

Marzec 2018

Amsterdam: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „Setting Up Effective and Compliant Financial Instruments”

Luty 2018

Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ekspertyzy „Wsparcie zwrotne w Polsce po 2020 roku - propozycje rozwiązań instytucjonalnych”

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – ruszył drugi nabór wniosków, więcej informacji http://inwestujwrozwoj.pl/

Rok 2017

Grudzień 2017

Weryfikacja projektu zapytania ofertowego (pod kątem zgodności z Wytycznymi MR) dla beneficjenta projektu realizowanego w ramach POWER 2014-2020

Berlin: udział w charakterze trenera w warsztatach Lexxion: „Essentials of Financial Instruments”

Listopad 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie koncepcji i moderowanie warsztatów Tworzenie Regionalnych Funduszy Rozwoju z wykorzystaniem środków wycofanych z unijnych instrumentów finansowych (warsztaty zorganizowane przez J.W.Consulting)

Londyn: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: „EU Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity and Guarantees”

Październik 2017

Wypowiedź w dzienniku „Rzeczpospolita” nt uruchomienia pożyczek na kształcenie http://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/310059936-Wystartowaly-pozyczki-na-ksztalcenie.html

Udział w debacie w dzienniku „Rzeczpospolita” (11 października 2017) „Zwrotne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w regionalnych i krajowych programach operacyjnych”; debata odbyła się w ramach cyklu „Rzecz o Funduszach UE”. Link do nagrania: https://funduszeue2017.rp.pl/

Warszawa: przygotowanie i przeprowadzenie na zlecenie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości cyklu szkoleń Ocena przykładów praktyk i zachowań etycznych i nieetycznych na rynku finansowym

Wrzesień 2017

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – rozmowa w „Radio dla Ciebie” (28 września 2017) http://www.rdc.pl/podcast/czas-dla-ciebie-pozyczki-na-ksztalcenie/#

Na zlecenie Lubelskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości MWS Consulting opracowała ekspertyzę Finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa lubelskiego – popyt, oferta, propozycje modyfikacji

Lipiec 2017

Projekt „Pożyczki na kształcenie” – rozmowa w radiowej „Trójce”, audycja ‘Bardzo Ważny Projekt”(20 lipca 2017) https://www.polskieradio.pl/9/539

Haga: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion Advanced Summer Course on EU Financial Instruments: Current Challenges for Set-up and Management

Czerwiec 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie i moderowanie specjalistycznego szkolenia Zamówienia publiczne we wdrażaniu instrumentów finansowych (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Kwiecień 2017

Rzym: udział w charakterze trenera w szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: Financial Instruments: Selection and Cooperation with Financial Intermediaries

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia Praktyczne aspekty wdrażania instrumentów finansowych (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Marzec-kwiecień 2017

W ramach współpracy z firmą doradczą INBAS uczestniczyłem w monitoringu i ocenie efektów programu PL06 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) https://www.eog.gov.pl

Luty 2017

Warszawa: merytoryczne przygotowanie, udział w charakterze trenera i moderowanie specjalistycznego szkolenia Wdrażanie instrumentów finansowych w modelu z funduszem funduszy (szkolenie zorganizowane przez J.W.Consulting)

Rok 2016

Grudzień 2016

Ljubljana: usługi doradcze dla słoweńskiego banku SID Banka http://www.sid.si w przygotowaniu do uruchomienia unijnych instrumentów finansowych, SID Banka ma pełnić rolę Menedżera Funduszu Funduszy

Październik 2016

Wypowiedzi w dzienniku „Rzeczpospolita” nt uruchomienia instrumentów finansowych w Pomorskim RPO i Wielkopolskim RPO http://www.rp.pl/Biznes/310269926-Nowe-pozyczki-dla-przedsiebiorstw.html http://www.rp.pl/Eurodotacje-2016/310269927-Nowe-kredyty-i-gwarancje-dla-firm.html

Londyn: Udział w charakterze trenera w zaawansowanym szkoleniu zorganizowanym przez Lexxion: EU Financial Instruments: Equity, Quasi-Equity and Guarantees

Wrzesień 2016

Astana: udział (na zaproszenie OECD) w charakterze eksperta w międzynarodowym seminarium Are governance reforms really transforming the State in the Republic of Kazakhstan?

Kontakt

marek@mwsconsulting.pl
tel. kom.: +48 502 323 963
REGON 360702134